बचत ब्याजदर

नोट

सबै प्रकारका बचतहरुको व्याजदर समयसमयमा संचालक समितिले तोके अनुसार हुनेछ । देशको अािर्थक स्थिति संस्थाको अबस्था अनुसार संचालक समितिले समय समयमा व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

क्र.मबचतव्याजदर
नियमित बचत१०%
ऐच्छिक बचत७ %
बाल बचत१० %
शिक्षा बचत७ %
पर्व बचत७ %
कारोबार बचत६ %
संचयकोष बचत१० %
दैनिक बचत३ %
आबद्यिक बचत११–१२%

 

कर्जा

नोट

सबै प्रकारका ऋणहरुको व्याजदर समयसमयमा संचालक समितिले तोके अनुसार हुनेछ । देशको अािर्थक स्थीति संस्थाको अबस्था अनुसार संचालक समितिले समय समयमा व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

क्र.मऋणको प्रकारव्याजदरसमायाबधि
कृषि तथा पशुपालन१६%१बर्ष ,त्रैमासिक किस्ता
व्यापार१६ %ब्ढिमा ५ बर्ष मासिक किस्ता
लघु उद्योम१६ %५बर्ष,त्रैमासिक किस्ता
फलफूल तथा माछा,हासँ,कुखुरा मौरी पालन, च्याउखेती ।१६ %१बर्ष ,त्रैमासिक किस्ता
घर जग्गा खरिद र निर्माण१४ %५ बर्ष मासिक किस्ता
व्यक्तिगत (घरायसी ब्यवहार)१६ %२ बर्ष मासिक किस्ता
हायर पर्चेज (मोटरसाइकल, स्कुटर, म्याजिक, बस)१५ %५ बर्ष मासिक किस्ता
आकस्मिक ऋण१० %३ महिना एकमुष्ट
सामाजिक ऋण (काज किरीया धार्मिक कार्य, पुजापाठ, विवाह, ब्रतबन्ध।)१४ %१बर्ष ,मासिक किस्ता