संस्था को बिगत का केहि झ्लक हरु

१९ औं वार्षिक साधारण सभा

२० औं वार्षिक साधारण सभा

सहकारी शिक्षा तालिम (२०७३-१२-३०)

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण(२०७४|०६|३०

केन्द्रिय सहकारी प्रसिछेन केन्द्र बाट प्रसिछेक प्रसिछेन तालिम प्राप्त

कास्कुन बाट उत्कृष्ट साकोस सम्मन पुरस्कार

सहकारी शिक्षा तालिम्(२०७४|१०|१९)

अन्तरास्ट्रिय नारि दिवस को अवसर मा बन्भॊज कार्यक्रम २०७४

६१औं राष्ट्रिय सहकारी दिबसको अबसरमा संस्था बाट आयोजित बाल भोजन तथा सामान बितरण कार्यक्रम २०७४

२१ औं बार्षिक साधारण सभाको तस्बिरहरु

संस्था द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संग सम्बन्धित कार्यक्रमको केहि तस्बिरहरु